سفارش تبلیغ
صبا ویژن


* امام باقر(ع)فرمودند:هیچ مصیبت ودردورنجی بدترازبی عقلی نیست. (بحارالانوار ،ج78 ،ص165) 

*رسول خدا(ص)فرمودند:هیچ گروهی درمجلسی ننشستندکه در آن مجلس یادخداکنندمگراینکه یک منادی ازآسمان صدامیزندبرخیزیدبه درستی که خداوندبه برکت این ذکرتمام گناهان شمارابه حسنات وخوبی تبدیل نمودوهمه شماراموردمغفرت خویش قرارداد. (میزان الحکمه ،ج1،ص554) 

*حضرت علی(ع) فرمودند :هر کس نیتش پاک گردد ، موفقیت رفیق راه او خواهدبود و این توفیق ادامه خواهد داشت.

(میزان الحکمه ،ج 10،ص281) 

*حضرت علی(ع)فرمودند:شخص نیکوکارزنده است، گرچه ازدنیارفته باشد و بدن او وجسمش را در قبر قرار داده اند.

(میزان الحکمه ج2ص445)
هیئت تحریریه وصال شهدا ::: چهارشنبه 87 اردیبهشت 18::: ساعت 12:59 عصر
صلوات نذر لاله های شهید :
صلوات 

امام رضا (ع) فرمودند:

 هفت چیز بدون هفت چیز ، مسخره و بی معنا است :

1.هرکس با زبان طلب مغفرت نماید ،اما قلبا و باطنا نسبت به انجام گناه پشیمان نباشد ،

2.هرکس از خداوند بخواهد که برای انجام کاری و یا رسیدن به هدف مشروعی او را کمک کند ،در حالی که برای رسیدن به مقصودش تلاش و کوشش ننماید ،

3.هرکس طالب این باشد که کارش را محکم و استوار انجام دهد،اما مراقب گفتار و کردار خود نباشد ،

4.هرکس از خداوند بهشت را طلب کند ،ولی در برابر سختی ها و مشکلات تحمل نداشته باشد ،

5. هرکس از آتش جهنم به خدا وند پناه ببرد ،در حالی که شهوات نامشروع را ترک ننماید ،

6. هرکس یاد خدا کند در حالی که مشتاق ملاقات خداوند نباشد ،

7.هرکس یاد مرگ کند ،اما خود را مهیا و آماده ی جهان آخرت ننماید،

خود را مسخره نموده است !

 

                  شادی روح همه شهدا ،بخصوص شهدای غریبِ غرب  صلوات .   

 
هیئت تحریریه وصال شهدا ::: جمعه 86 خرداد 11::: ساعت 5:0 عصر
صلوات نذر لاله های شهید :
صلوات